Wyższe emerytury i renty dla działaczy opozycji antykomunistycznej

Działacze opozycji antykomunistycznej i represjonowani z powodów politycznych otrzymali nowe uprawnienia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jakie?