Stypendia czekają na studentów 1. roku. Oto warunki

Do 16 sierpnia trwać będzie rekrutacja w XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Do podziału jest 500 stypendiów na pierwszy rok studiów. Mogą się o nie ubiegać tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.