Młodzi z Łubowic wcielają się w przewodników. Gdzie można ich spotkać?

To jedno z działań młodych mieszkańców tej części gminy Rudnik, zrzeszających się w ramach Młodzieżowej Rady Sołeckiej (MRS).