Kierunek innowacja: MEiN ogłosiło nowy konkurs dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie Kierunek – innowacja , który ma promować i wspierać działalność innowacyjną szkół. Zgłoszenia można wysyłać do 30 lipca 2021 r.